Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Uvjeti prijevoza: prijevoz putem DHL Express-a

Naši standardni Uvjeti prijevoza Express pošiljaka.

DHL EXPRESS PRAVILA I UVJETI PRIJEVOZA (“Pravila i Uvjeti”)

VAŽNA OBAVIJEST

Kada naručujete usluge DHL-a, vi ste, u svojstvu “Pošiljatelja”, suglasni u svoje ime i u ime primatelja Pošiljke („Primatelja“) i svakog drugog koji ima udjela u Pošiljci, da se primjenjuju ova Pravila i Uvjeti.
Termin “Pošiljka” podrazumijeva sve dokumente ili pakete koji se šalju po jednom tovarnom listu i koje se otprema na bilo koji način koji odabere DHL, uključujući zračnim putem, cestovnim ili bilo kojim drugim sredstvom. Termin “Tovarni list” podrazumijeva bilo koji identifikacijski ili drugi dokument proizveden od strane DHL-ovog automatskog sistema, kao što su naljepnica, barkod, tovarni list ili obavijest o isporuci, kao i bilo koja elektronska verzija istih. Svaka Pošiljka se otprema na osnovi ograničene odgovornosti kao što je ovdje navedeno. Ako Pošiljatelj zahtijeva veću zaštitu, tada se dogovara osiguranje koje se dodatno plaća. (Za dodatne informacije, molimo pogledajte u tekstu dolje). Termin “DHL” označava bilo kojeg člana mreže DHL Express.

Listopad 1, 2016
Ovim se Općim uvjetima uređuju uvjeti, način i postupak za obavljanje poštanskih usluga koje pruža DHL International d.o.o., Utinjska 40, 10020 Zagreb (u daljnjem tekstu: DHL) kao i popis ostalih poštanskih usluga, područje na kojem će se poštanske usluge obavljati, rokovi za uručenje poštanskih pošiljaka, način i uvjeti plaćanja poštanskih usluga i način označivanja plaćanja poštanskih usluga na poštanskoj pošiljci, odgovornost davatelja poštanskih usluga i naknada štete te postupak za rješavanje prigovora korisnika uključujući postupke za rješavanje sporova.
Odredbe ovih Općih uvjeta davatelja poštanskih usluga (u daljnjem tekstu: Opći uvjeti), primjenjuju se isključivo na unutarnji promet u Republici Hrvatskoj.
Odredbe ovih Općih uvjeta donesene su u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama (NN 141/13, 153/13 i 78/2015). DHL zadržava pravo jednostrane izmjene i dopune općih uvjeta. Izmjene i dopune općih uvjeta objavljuju se na internetskoj stranici i u poslovnim prostorijama DHL-a u obliku pročišćenog teksta. Ukoliko osoba koja s DHL-om ima zaključen ugovor u roku od 7 dana od dana objave izmjena i dopuna Općih uvjeta – Uvjeta prijevoza ne otkaže Ugovor, smatrat će se da je prihvatila izmjene i dopune uvjeta.
Društvo DHL INTERNATIONAL d.o.o. obavljat će sukladno Zakonu o poštanskim uslugama sljedeće ostale poštanske usluge i dopunske usluge vezane za ostale poštanske usluge:
-Ostale poštanske usluge (DHL Express 9:00, 10:30, 12:00, DHL Express Worlwide, DHL Express Envelope, DHL Import Express 9:00, 10:30, 12:00, DHL Import Express Worlwide, DHL Express Domestic) koje uključuju i usluge prijama, usmjeravanja prijenosa i uručenja poštanskih pošiljaka u unutarnjem prometu koje u sebi sadržavaju i neku dodanu vrijednost (prijam pošiljke po pozivu korisnika usluge, mogućnost praćenja tijeka prijenosa i uručenja pošiljke putem interneta, mogućnost izravne komunikacije s radnikom davatelja radi davanja dodatnih uputa u vezi s uručenjem pošiljke, ugovoreno vrijeme uručenja pošiljke i uručenje pošiljke uz potpis primatelja).
DHL i korisnik ostalih poštanskih usluga mogu ugovarati drugačije uvjete obavljanja ostalih poštanskih usluga od uvjeta navedenih u ovim Općim uvjetima.

Komercijalni elementi svake pojedine usluge s dodanom vrijednosti u unutarnjem prometu u Republici Hrvatskoj, primjerice u pogledu sadržaja usluge, rokova za uručenje te cijene, osim temeljem predmetnih Općih uvjeta, bit će definirani te će se smatrati prihvaćenim od strane korisnika usluge i potpisom tovarnog lista ili obavijesti o isporuci ili druge isprave navedene te izdane u skladu s ovim Općim uvjetima.

VAŽNA OBAVIJEST

Kada naručujete usluge DHL-a, vi ste, u svojstvu “Pošiljatelja”, suglasni u svoje ime i u ime primatelja Pošiljke („Primatelja“) i svakog drugog koji ima udjela u Pošiljci, da se primjenjuju ova Pravila i Uvjeti.

Termin “Pošiljka” podrazumijeva sve dokumente ili pakete koji se šalju po jednom tovarnom listu i koje se otprema na bilo koji način koji odabere DHL, uključujući zračnim putem, cestovnim ili bilo kojim drugim sredstvom. Termin “Tovarni list” podrazumijeva bilo koji identifikacijski ili drugi dokument proizveden od strane DHL-ovog automatskog sistema, kao što su naljepnica, barkod, tovarni list ili obavijest o isporuci, kao i bilo koja elektronska verzija istih. Svaka Pošiljka se otprema na osnovi ograničene odgovornosti kao što je ovdje navedeno. Ako Pošiljatelj zahtijeva veću zaštitu, tada se dogovara osiguranje koje se dodatno plaća. (Za dodatne informacije, molimo pogledajte u tekstu dolje). Termin “DHL” označava bilo kojeg člana mreže DHL Express.
Za DHL International d.o.o.
Srebrenka Saks, direktorica
U Zagrebu, 07..studeni 2016.

Ožujak 6, 2020

DHL EXPRESS PRAVILA I UVJETI GARANCIJE POVRATA NOVCA

VAŽNA OPASKA

DHL će, na zahtjev klijenta i u skladu s ograničenjima opisanim u nastavku, ispostaviti odobrenje ili vratiti iznos premije koju je platio klijent za DHL EXPRESS pošiljku, a koja je dostavljena kasnije od vremena dostave navedenog od strane DHL-a.

Vrijedi od 01. srpnja 2017.

Za dodatne informacije, molimo kontaktirajte lokalni DHL-ov Odjel za korisnike.