Skip to content
Skip to service links: contact, tools, help, the group
Skip to search
Skip to main navigation
Skip to sub navigation
Skip to Footer with links to masthead, print, email a friend and disclaimer
 

Sektori

Sektorska osnova DHL-a

Svaka struka ima svoja posebna obilježja i potraživanja prema dostavnom lancu. Stoga preko našeg sektora menadžmenta surađujemo s klijentom da bi optimirali vrijednosno obećanje prema specijalnim potraživanjima struke. Naš uspjeh je osnovan na tome da za svaki sektor nudimo jednostavna i rješenja po mjeri koja pojednostavljuju našu suradnju. S našim inovativnim i za struku specifičnim visokomodernim rješenjima postižemo za Vas konkurentsku prednost.

Naši središnji sektori

U okviru Strategije 2015. smo naše žarište još više usmjerili na Vaše struke. To posebno vrijedi za sektore Life Sciences & Healthcare, tehnologija, energija, Automotive i Engineering & Manufacturing.

Tehnologija

Tehnologija je brzoživeća inovativna struka s kratkim proizvodnim ciklusima. Konkurentska tržišta su pravilo, a stalno padajuće cijene potražuju efikasan menadžment troškova.
Saznajte više o tehnologijiExternal Link / New Window

Life Sciences & Healthcare

Sektor Life Sciences & Healthcare (LSHC) teži za većom učinkovitošću, ispunjava globalna Compliance-potraživanja i upravlja integracijom M&A.
Saznajte više o LSHCExternal Link / New Window


Energija

Energetska struka obuhvaća alternativne i tradicionalne energetske izvore kao i sve aktivnosti za eksploataciju, preradu i distribuciju sirovina za proizvodnju energije.
Saznajte više o energijiExternal Link / New Window


Engineering & Manufacturing

Proizvodni procesi velikih industrijskih proizvođaća iziskuju kompleksne dostavne lance i zahtjevna rješenja i tehnologije.
Saznajte više o Engineering &
ManufacturingExternal LinkAutomotive

Za automotivnu struku počinje nova era, jer ljudi traže više slobode i mobilnosti. U napredujućim državama raste potražnja za mobilnošću svake godine sve više.
Saznajte više o AutomotiveExternal Link / New Window